III. ULUSLARARASI ŞİŞLİ SEMPOZYUMU YAZIM KURALLARI KILAVUZU

- III. Uluslar arası Şişli Sempozyumu’na gönderilen yazılar (tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

- Sempozyuma  gönderilen çalışmalar, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön inceleme yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir.

- Metnin tümü  12 punto boyutunda Arial yazı karakteri kullanılarak A4 formatında yazılmalıdır. Çalışmalar 3000-6000 kelime aralığında olmalıdır.

- Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

- Kâğıdın üst, alt, sağ ve soldan 2,5 cm kenar boşluğu olmalıdır.

Sayfa Düzeni Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Girintiler ve Aralıklar (MS Office Word Paragraf Sekmesi)

- Hizalama: İki yana yaslı

- Anahtar Düzeyi: Gövde Metni

- Girinti Sol: 0,5

- Girinti Sağ: 0,6.

- Karşılıklı Girintiler (Aktif değil)

- Özel: Yok

- Değer: Yok

- Aralık Önce: 6 nk

- Aralık Sonra: 6 nk

- Satır Aralığı 1.5

- Değer: Yok

- Aynı sitildeki paragraflar arasına boşluk ekleme (Aktif değil)

2. Satır ve Sayfa Sonu (MS Office Word Paragraf Sekmesi)

- Tek kalan satırları önle (aktif değil)

- Sonraki ile birlikte tut (aktif değil)

- Satırları birlikte tut (aktif değil)

- Önce sayfa sonu (aktif değil)

- Satır numaralarını gösterme (aktif değil)

- Heceleme yok (aktif değil)

- Sekmeler

- Tümünü Temizle (Tamam)

3. Çalışmanın 1. sayfasında sırasıyla aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:

Başlık

Yazar/yazarlar isim-soyisim bilgileri* (* işareti sayfa sonunda dipnot olarak belirtilip; unvan, kurum bilgileri ve yazışma adresi, telefon ile e-posta gibi iletişim bilgilerini içermelidir.)

150-250 kelime arası Türkçe özet

5-8 kelime arası anahtar kelimeler

Dipnot/Referans Sistemi

Metin içinde APA referans sistemi kullanılmalıdır. Alıntı yapılan kaynaklar metin içinde APA referans sistemi esas alınarak belirtilmelidir.
 

Bildiri Özeti Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Bildiriler özgün çalışmalar şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi ve aşağıda yer alan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

* Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
*  İsimler,  ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle; soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.
*  Yazarların isim ve adres bilgileri mutlaka belirtilmelidir.
*  Bildiri özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
*  Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
*  Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, varsa bulgular özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
*  Bildiri özeti en az 200 sözcük en fazla 300 sözcük olmalıdır. Yazı tipi Arial 12 Punto (Aralıksız)  olmalıdır.  Bildiri önerileri tema konusunu ve anahtar kelimeleri de içermelidir.
*  Bildiriler İngilizce ya da Türkçe hazırlanabilir.  Ancak özetlerin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanılması zorunludur.
 

 Poster Bildiri Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

*  Bildiri özeti en az 200 sözcük en fazla 300 sözcük olmalıdır. Yazı tipi Arial 12 punto (Aralıksız)  olmalıdır.  Bildiri önerileri tema konusunu ve anahtar kelimeleri içermelidir.
*  Poster bildiriler İngilizce ya da Türkçe hazırlanabilir.  Ancak poster bildiri özetlerinin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanması zorunludur.

 

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 1. Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
 2. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın üniversitesinin adı ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.
 4. Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).
 5. Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 6. Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.
 7. Metin iki sütun halinde verilecektir (her bir sütun 31 cm x 83 cm).
 8. İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılacaktır.
 9. Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
 10. Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.
 11. Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda daha küçük karaterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.
 12. Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 13. Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stilinin benimsenmesi.