Tarih Açıklama
Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi: 27 Şubat 2017
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 13 Mart 2017
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 10 Haziran 2017
Sempozyum Programının İlanı: -
Sempozyum Tarihi: 4-5 Mayıs 2017