04.05.2017
09:30-10:00 Açılış
10:00-10:15 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Aynur AYDIN- Yrd.Doç.Dr. Ergin GÜMÜŞ
10:15-11:00 Prof.Dr. Yıldız TÜMERDEM
  Yeni Yüzyılda Önde Gelen Evrensel Sağlık Sorunu; Metabolik Sendrom
11:00-11:20 Coffee Break
11:20-12:20 I. Oturum: Oturum Başkanı: Prof.Dr. Aynur AYDIN 
  Türk Mevzuatında Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Konu Edildiği Suç ve Kabahatlerin İncelenmesi, Doç.Dr. O.Devrim ELVAN
  Doğal Afetlerde İdarenin Sorumluluğu, Yrd.Doç.Dr. Nimet VELİOĞLU
  Su Hakkı ve Türkiye, Prof.Dr. Aynur Aydın ve Yrd.Doç.Dr. Y.Özhan TÜRKER
12:20-13:30 Yemek
13:30-14:30 II. Oturum: Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ergin GÜMÜŞ
  Kent Hakkı Bağlamında Türkiye'de Siyasi Partilerin Kentleşme Sorunlarına Yaklaşımı: Karşılaştırmalı Analiz, Öğr.Gör.Dr. Evin DOĞAN ve Öğr. Gör. Elif MİRAL OKTAY
  Ekonomik Bir Bakış Açısıyla Demografik Dönüşüm Sürecinde Göçün Rolü, Yrd. Doç. Dr. Hasan ALPAGU
  Tarihi Binalarda İşlev Dönüşümünün Sosyo Kültürel Sürdürülebilirlik ile İlişkilendirilmesi, Öğr. Gör. Buket GİRESUN
14:30-14:50 Coffee Break
14:50-15:50 III.Oturum: Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Y.Özhan TÜRKER
  Kentsel Dönüşüm Sürerken Tarlabaşı: Tutum Beklenti ve Eğilimler, Prof. Dr. Ali Murat VURAL ve Öğr. Gör. Leyla BEKTAŞ ATA
  Tarlabaşı'nda Araştırmacı Olmak, Özlem ÖNDER 
  1900'lü Yıllardan Günümüze Tarlabaşı, Aycan FISTIKÇI
15:50-16:10 Coffee Break
16:10-16:50 IV. Oturum: Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Selin SARILI
  Sağlıklı Hayat, Kentleşme ve Sosyal Alan, Dr. H.Emin SERT
  Sağlık İşletmelerinde İmaj, İtibar ve Kalite, Öğr. Gör. Sema KOÇ, Öğr. Gör. Özen İNAM ve Öğr. Gör. Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR
16:50-17:10 Coffee Break
17:10-18:10 V. Oturum: Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat BEKİROĞLU
  Kuştepe Gecekondularında Sosyal Dışlanma, Eren TAN
  İklim Değişikliğinin Uluslararası Boyutu, Gülcan PAÇACI
  Alternatif Bir Kent Modeli Olarak Sakin Şehir, Cemil ARAZ
   
  05.05.2017
10:00-11:00 VI. Oturum
  Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık, Prof.Dr. Süleyman DAŞDAĞ
11:00-11:20 Coffee Break
11:20-12:20 Prof.Dr. Ali Serdar FAK
  Kalp Sağlığında Akıllı (Smart) Şehir Kavramı: Yarın Artık Bugündür!
12:20-13:20 Yemek
13:20-14:00 VII. Oturum: Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ergin GÜMÜŞ
  Kent Kimliği ve Kentsel Dönüşüm, Yrd. Doç. Dr. Tülay ERBEŞLER
  Demokratikleşme Sürecinde Yerel Yönetimlerin Kültür Politikaları, Kentlerde Sanatın ve Kültürün Kitleselleşmesi, Yrd.Doç.Dr. Serdar KARAKAYA
14:00-14:20  Coffee Break
14:20-15:00 VIII. Oturum: Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat BEKİROĞLU
  Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği ve Uygulama Esasları, Gül AK
  Tarihi Yarımada Peyzaj Master Planı, Yrd. Doç. Dr. Tülay ERBEŞLER
15:00-15:20 Coffee Break
15:20- 16.00 IX. Oturum: Oturum Başkanı: Okt. Nesibe YAZGAN USLU
  Kıyı Kentlerindeki Dönüşüm Potansiyelinin Marsilya Örneği Üzerinden İrdelenmesi, Kadir DAĞDEVİREN
  Tarihi Yapıların Kent Kimliğine Etkisi, Ebru AKSAKALLI
16:00- 17:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış- Yrd. Doç. Dr. Ergin GÜMÜŞ
   
  Poster Sunumlar
  Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Bilinci Düzeyini Belirleme Çalışması, Öğr. Gör. Mine AK Öğr. Gör.Elif KAYA CEYLAN
  Mimari Sanatı Açısından Çevre ve Kentleşme, Öğr. Gör. Müberra BÜLBÜL
  T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundaki Öğrencilerin Çevresel Riskler Konusundaki Duyarlılıklarının Araştırılması, Öğr. Gör. Pınar Sevda MEHEL TUTUK, Öğr. Gör. Arda KEBAPÇI ve Öğr. Gör. Gülay YILDIRIM