Sözlü Bildiri Yoluyla Katılacak Katılımcılar: -
Poster Bildiri Yoluyla Katılacak Katılımcılar: -
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Akademik ve İdari Personeli: -
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri: -
Dinleyici (Öğrenci, Öğretmen, Öğretim Üyesi, Öğretim Elemanı): -