IV. ULUSAL ŞİŞLİ SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde 2015, 2016 ve 2017 yılarında gerçekleştirilen Ulusal Şişli Sempozyumu’nun IV. sü 10-11 Mayıs 2018 tarihinde ‘’Turizm, Spor, Medya’’ teması başlığı altında düzenlenecektir.

Sempozyumumuz “Turizm, Spor, Medya” üçgenindeki tarafları bir araya getirerek, bu alanda “Ben de varım” diyen ve iş birliğini önemseyen sektör temsilcilerini, bilim insanlarını ve öğrencileri ortak bir platformda buluşturmayı hedeflemektedir.        

Yaşadığımız dünyada; turizm, medya ve spor alanlarında karşılaşılan sorunların, çözüm önerilerinin ve uygulamalarının uzmanları tarafından iş birliği içinde masaya yatırılacağı, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya için ortak çözüm üretilmesine katkı sağlayacağına inandığımız  IV. Ulusal Şişli Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz 

10-11 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek “Turizm, Spor, Medya’’ temalı Ulusal Şişli Sempozyumu’nun alt başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • TURİZM

  SPOR

  MEDYA

  Turizmde Örgütlenme

  Spor Hukuku

  Yeni Medya

  Turizm Politikaları

  Spor Ve Siyaset

  Medya Ve Şiddet

  Turizmin Sorunları

  Spor Ekonomisi

  Küreselleşme Ve Medya

  Turizm Medya İlişkisi

  Spor Ve Sağlık

  Kültürlerarası İletişim

  Spor Turizmi

  Spor Ve Cinsiyet

  Medya Ve Toplumsal Cinsiyet

  Kültür Turizmi

  Spor Ve Yönetim

  Medya Araştırmaları

  Sağlık Turizmi

  Spor Ve Medya

  Medya Ve Siyaset

  Turizmde İnovasyon

  Spor Ve Psikoloji

  Medya Ve Kültür

  Turizmde Tüketici Davranışları

  Spor Ve Teknoloji

  Sağlık İletişimi

  Turizm Coğrafyası

  Spor Tarihi

  Medya Ve Etik

  Turizmde Eğitim Öğretim

  Spor Ve Organizasyon

  Medya Ve Çocuk

  Sürdürülebilir Turizm

  Olimpiyatlar

  Medya Ve Sansür

  Gastronomi Turizmi

  Spor Ve Sosyoloji

  Medya Tasarım Ve Görsel İletişim

  Turizm Ve Ekonomi

  Spor Ve Beslenme

  Medya Ve İnovasyon

  İnanç Turizmi

  Rekreasyon

  Medya Ve İletişim Tarihi

  Turizm Ve Sosyal Medya İlişkisi

  Yaşam Boyu Spor

  Medya Ve Kapitalizm

  Turizm Ve İstihdam

  Spor Ve İletişim

  Medya Ve Demokrasi

  Turizm Ve Teknoloji

  Engellilerde Spor

  Medya Ve Savaş

  İklim Ve Turizm

  Spor Ve Varış

  Medya Hukuku

  Turizm Tarihi

  Spor Ve Kültür

  Medya Ve Güvenlik

   

  Spor Etiği

  Medya Ve Eğitim

Sempozyum Yeri: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Maslak Yerleşkesi

Sempozyum Tarihi: 10-11 Mayıs 2017
Sempozyum Yeri: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Maslak Yerleşkesi